เงื่อนไขและกติกาการเข้างาน
1. จะมีการตรวจสอบชื่อผู้เข้าร่วมงาน โดยให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนในเว็ปไซต์ จากหน้างาน
2. หากชื่อผู้เข้าร่วมงาน ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ จะไม่สามารถรับของที่ระรึกภายในงานได้ 
3. จะมีการวัดไข้ที่หน้าทางเข้างาน หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าสู่ภายใน
4. ขณะอยู่ภายในงาน ขอความกรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

Supported file types and file is not more than MB
Powered by MakeWebEasy.com